I want to sell

Selling through BIQA

British & International Quality Auctions have been suppliers to auction houses in the UK and Sweden for a number of years, and are well aware of the advantages and disadvantages that exist. As a result, we have developed our own business model that allows for a safe, straight forward and rewarding platform to sell art or antiques.

 

How does it work?

 

 1. Our experience tells us that the market is "saturated" with its own domestic supply of auction items. By moving an object to a new market, we can safely add the word "unique" to the description and therefore realise an improved sales price for our clients.
 2. Moving items from UK to Scandinavia is not as simple as one might think, and through experience and developed logistics contacts we have built a bridge over the North Sea.
 3. Payment can be a challenge as a seller does not want to release an object without being paid and the buyer does not want to pay money before receiving their item. Our payment system eliminates these worries for all parties.
 4. Nobody knows you in a new market and reliance on a description and photographs is not always sufficient. Our expertise and experience enables your goods to achieve credibility via our marketing initiatives.
 5. Very often items are shipped to UK and Swedish auction houses, at a cost to the seller, and may remain unsold. Goods are subsequently sold at a lower price and frequently without reserve. By selling from your home or business, all this can be avoided, including the related costs.
 6. Our in house QC systems avoid disappointment for buyers when items are delivered.

 

Big or small, all are welcome to BIQA. Contact us to know more about our terms and interesting offers.

To receive our terms and conditions of busines,

Att sälja genom BIQA

 

 

BIQA har varit leverantörer till auktionshus i både U.K. och Sverige, vi känner till auktionsformens fördelar och nackdelar.

Därför har vi utvecklat vår egen affärsmodell för Dig som enkelt, säkert och lönsamt vill avyttra konst eller antikviteter.

 

Vad är då vårt erbjudande?

 

 

 • Vår erfarenhet är att en marknad ofta är relativt ”mättad” med ett eget inhemskt utbud. Genom att föra ett objekt till en ny marknad tillför vi ordet ”unik” till beskrivningen och därför uppnås ofta ett betydligt bättre slutpris.
 • Detta möter ett flertal hinder, det största är så klart logistik. Genom erfarenhet och utvecklade logistikkontakter slår vi en bro över Nordsjön.
 • Många gånger är också betalningssäkerhet en utmaning. Säljaren vill inte skicka ett objekt långt bort utan att vara

betald och Köparen vill inte betala pengar utan objekt. Med vårt betalningssystem är båda parter helt försäkrade att affären löper riskfrit.

 • Trovärdighet är ytterligare en utmaning. Ingen känner Dig på en ny marknad och tilliten till en beskrivning kan vara svag. Genom våra experter och erfarenhet skapar vi den trovärdigheten åt dig.
 • Inte sällan har vi skeppat varor till auktionshus som efter en längre tid kan vara osåld. Vi tvingas då hämta varan eller sälja den till reducerat pris. Nu erbjuder vi på BIQA, genom vårt system, en möjlighet att sälja varan från Ditt hem och

undviker på så vis detta problem. Säljaren har ett stort ansvar, men vår kvalitetsäkring vid listning samt leverans undviker du att misstag sker och Köpare blir besvikna.

 

 

Liten eller stor, alla är välkomna till BIQA. Kontakta oss för att veta mer om våra villkor samt intressanta erbjudanden.

BIQA

British International Quality Auctions

Your perfect partner for unique and different antiques